Ваксиниране на недоносено бебе

 

 

Доп: Изменение в наредба 15 от октомври 2012г.

НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

 

6.2. здравите недоносени деца се имунизират след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане (напр. при термин за раждане 20.IХ.1992 г. и раждане на 20.VII.1992 г., детето може да се имунизира след 20.ХI.1992 г.);

6.3. деца с много висок риск (родени с тегло под 1500 грама) се отлагат от имунизации до навършване на 6-месечна коригирана възраст; при тези деца не се провежда имунизация срещу коклюш;

6.4. недоносени деца с клиника на неонатален сепсис не се имунизират до 6-месечна възраст;

6.5. недоносени деца с клиника на бронхопулмонална дисплазия не се имунизират с ДТК преди навършване на едногодишна възраст; тези деца могат да бъдат имунизирани с другите ваксини, изисквани през първата година след раждането, след предварителна консултация с неонатолог.

Времето за провеждане на имунизации при децата по т. 3, 4 и 5 се определя след консултация с педиатър от специализирана практика. Когато се касае за отлагане на имунизациите за срок до 6 месеца, отлагането се извършва по реда на чл. 20, ал. 2. Отлагането на имунизациите за срок над 6 месеца се извършва по реда на чл. 20, ал. 3, като в областната комисия освен педиатър се включва и неонатолог.

Източник :

Click to access naredba15-ot-12-05-2005g-imunizatsiite-v-republika-bulgaria.pdf

Click to access naredba-izm-dop-naredba15-ot-2005g-izmunizatsii-bulgaria.pdf