Изследване на ефекта от ранно стартирало изцеждане върху количеството кърма и времето на слизане на млякото при майки на деца с тегло под 1500 грама

Предмет на изследването :

Изследването цели да провери какъв е ефекта на ранно стартиралото изцеждане върху количеството кърма и времето на  слизане на млякото при майки родили бебета с екстремно ниско тегло, под 1500 грама.

Условия: 20 жени участват в изследването, като на случаен принцип едната група започва изцеждане в рамките на първият час след раждането ( група 1), а другата група в рамките на 1-6 часа след раждането ( група 2). Изследват се количеството произведено мляко и времето, когато количеството кърма рязко се увеличава.

 

Резултат : Група 1 произвежда статистически значимо по-голямо количество кърма в сравнение с Група 2 през първите седем дни и на трета седмица. Слизането на млякото е също значително по-рано при група 1.

 

Извод: Ранното стартиране на изцеждането в рамките на първият час след раждането при майки с бебета с екстремно ниско тегло, води до по-голямо производство и по-бързо слизане на млякото. (1)

 

Време Количество мляко в мл.
Ранно стартирало изцеждане (през първият един час след раждането) Късно стартирало изцеждане (между първи и шести час след раждането)
n = 10 n = 10
Първо изцеждане 4.19 ml 0.1 ml
Ден 1- (общо за 24 часа) 19.2 ml 0.7 ml
Ден 2 76.7 ml 2.2 ml
Ден 3 142.3 ml 45.4 ml
Ден 4 185.7 ml 69.9 ml
Ден 5 282.0 ml 85.8 ml
Ден 6 322.0 ml 191.9 ml
Ден 7 355.0 ml 188.8 ml
Общо за 1-та  седмица 1374.7 ml 608.1 ml
n = 8 n = 7
3-та седмица – (общо за 24 часа) 613.0 ml 267.2 ml
n = 6 n = 4
6-та седмица – (общо за 24 часа) 451.0 ml 209.95 ml

n – брой майки

 

Друго изследване показва, че стартиране на изцеждането в рамките на първите шест часа, ако това не включва майките стартирали изцеgдане в рамките на първият един час не води до увеличаване на количествата кърма и успеха на кърменето.(2)

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%ba%d1%8a%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d1%86%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b3

Източник:

  1. Effect of early breast milk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low birth weight infants: a pilot study  and in pubmed
  2. Association of timing of initiation of breastmilk expression on milk volume and timing of lactogenesis stage II among mothers of very low-birth-weight infants.

 

Ваксиниране на недоносено бебе

 

 

Доп: Изменение в наредба 15 от октомври 2012г.

НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България

 

6.2. здравите недоносени деца се имунизират след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане (напр. при термин за раждане 20.IХ.1992 г. и раждане на 20.VII.1992 г., детето може да се имунизира след 20.ХI.1992 г.);

6.3. деца с много висок риск (родени с тегло под 1500 грама) се отлагат от имунизации до навършване на 6-месечна коригирана възраст; при тези деца не се провежда имунизация срещу коклюш;

6.4. недоносени деца с клиника на неонатален сепсис не се имунизират до 6-месечна възраст;

6.5. недоносени деца с клиника на бронхопулмонална дисплазия не се имунизират с ДТК преди навършване на едногодишна възраст; тези деца могат да бъдат имунизирани с другите ваксини, изисквани през първата година след раждането, след предварителна консултация с неонатолог.

Времето за провеждане на имунизации при децата по т. 3, 4 и 5 се определя след консултация с педиатър от специализирана практика. Когато се касае за отлагане на имунизациите за срок до 6 месеца, отлагането се извършва по реда на чл. 20, ал. 2. Отлагането на имунизациите за срок над 6 месеца се извършва по реда на чл. 20, ал. 3, като в областната комисия освен педиатър се включва и неонатолог.

Източник :

Click to access naredba15-ot-12-05-2005g-imunizatsiite-v-republika-bulgaria.pdf

Click to access naredba-izm-dop-naredba15-ot-2005g-izmunizatsii-bulgaria.pdf

 

 

Да помогнем на бебето да остане будно за хранене.

Да помогнем на бебето да остане будно за хранене.

Въпрос:

Моето бебе е на две седмици и е преждевременно родено с респираторен проблем. Когато отидох на посещение ме уведомиха, че е достатъчно добре за да опитам да го кърмя. В момента изглежда ,че захапва правилно само когато реве и аз поднеса бързо гърда. Суче на кратки бързи интервали и после лесно се изморява. Забелязах, че диша много по-добре, докато суче. Изсуква за 30 минути едва около 40 мл. Скоро заспива или изпуска гърдата и трябва отново да бъде поставен. Какво мога да направя за да остане буден и да му задържа интереса върху кърменето.

Отговор:

Прекрасно е, че кърмите бебето си. Препоръчвам да се свържете с консултант по кърменето, който да може да ви окаже нужното внимание – кърменето на недоносено бебе е предизвикателство.

Правилно сте забелязали, че бебето диша много по-лесно докато се кърми. Изследванията показват, че храненето от гърда е много по-малко стресиращо за недоносените бебета, отколкото храненето с шише. То помага да поддържат по-лесно оксигенирането на кръвта, сърдечната честота и температурата на тялото.

Когато сте готова за кърмене, намерете място което ви е удобно. Поставете възглавници за да ви поддържат и да ви е удобно докато кърмите. Започнете с кърменето от страната от която ви е по-лесно, ако имате предпочитания. Ако изберете да започнете с кърменето от лявата гърда, поддържайте гърдата с лявата ръка, палеца над гърдата и зад ареолата, а останалите пръсти под гърдата. Може да изцедите няколко капки от зърното за да привлечете интереса на бебето. Поддържайки тялото на бебето с дясната си ръка, и гръбчето и го поднесете близко до своята лява гърда, гъделичкайки устичката му със зърното. Това трябва да го окуражи да отвори устата си и да се опита да захване гърдата. Може да се нуждае от малко помощ в началото. Леко може да се дръпне брадичката му надолу, когато вие казвате отвори. Вие и бебчето трябва да сте гърди до гърди и неговото тяло трябва да е в права линия докато суче. Използвайте възглавници, ако има нужда за комфорт и поддържане. Неговото носле и брадичка трябва нежно да се допират до гърдата ви. Малкото бебче може да се нуждае от помощ в началото за да остане на гърдата по-време на кърменето.

Новородените трябва да се кърмят минимум 8-12 пъти на ден. Докато бебето не започне да се храни добре от гърда е важно да продължавате с изцеждането на кърмата, ако то пропусне хранене или има непълно хранене. Ако бебчето е много малко, ще може да суче само от едната гърда на хранене. Хубаво е първите дни да изцеждате другата гърда.

43 мл за които говорите са милилитрите, които е изсукало бебето чрез измерване на теглото или това е обикновенно количеството кърма, което изцеждате за това време? Във вашата ситуация е нормално майката да произвежда повече кърма отколкото бебето е в състояния да изсуче. Това може да се дължи на невъзможността му да поддържа постоянно и за продължително време сукателни движения. Когато се учат да сучат, много преждевременно родени бебета изсукват от гърдата по-малко количество отколокото от шише. Може да отнеме време докато се синхронизират засукването и преглъщането с по-малко паузи между действителните засуквания. Това настъпва със достигането на определена зрялост, която е в различна възраст за всяко бебе.

Вашето бебче ще остава будно на гърдата по-лесно с порастването му.  Докато това стане, съблечете го, като се завиете заедно, осигурявайки контакт кожа до кожа по време на кърменето. Този контакт е много стимулиращ за новородените. Може да откриете, че е полезно да използвате компресия на гърдата, да масажирате когато се забелязва намаляване и забавяне на сукателните движения по време на кърменето. Когато порастне и започне по-трудно да се изморява по време на кърменето, разменяйте гърдите няколко пъти по време на самото кърмене. Това стимурира рефлекса на потичането, помагайки да се поддържа интереса на бебето върху храненето.

http://parenting.ivillage.com/newborn/nbreastfeed/0,,3x6g,00.html